Φυσική Γενικής Παιδείας Β ΓΕ. Λ.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να βρεις υλικό για τη φυσική γενικής παιδείας Β ΓΕ. Λ. Συγκεκριμένα παρουσιάσεις μαθημάτων, βιντεομαθήματα και γενικά βίντεο σχετικά με τη φυσική που διδάσκεται σε αυτό το επίπεδο, φύλλα εργασίας για μάθημα στην τάξη ή εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο, σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Στατικός Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική δύναμη, ηλεκτρικό φορτίο, τρόποι ηλέκτρισης, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δυναμικές γραμμές, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, δυναμικό και διαφορά δυναμικού

Εισαγωγικές έννοιες

Εισαγωγική παρουσίαση στις έννοιες του ηλεκτρικού φορτίου, της ηλεκτρικής δύναμης και στους τρόπους ηλέκτρισης. Χρήσιμοι σύνδεσμοι.

Παρουσίαση του νόμου του Coulomb που διέπει την ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ σημειακών φορτίων. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και ασκήσεις.

Παρουσίαση της έννοιας του ηλεκτροστατικού πεδίου, της έντασης του πεδιού και των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών. Χρήσιμοι σύνδεσμοι. 

Παρουσίαση της θεωρίας που αφορά στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, το δυναμικό και τη διαφορά δυναμικού. Χρήσιμοι σύνδεσμοι.

Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Συνεχές ηλεκτρικό ρέυμα, ηλεκτρικές πηγές, τάση, ένταση, αντίσταση, κανόνες Kirch­hoff και όργανα μέτρησης, νόμος του Ohm, συνδεσμολογία αντιστατών, ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος, βραχυκύκλωμα

Μία εισαγωγική παρουσίαση της θεωρίας που αφορά στις ηλεκτρικές πηγές και στο ηλεκτρικό ρέυμα.

Εδώ μπορείς να βρεις κάποιες θεωρητικές επισημάνσεις για την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και μεθοδολογία βασικών ασκήσεων.

1ος και 2ος κανόνας του Kirch­hoff. Αμπερόμετρο, βολτόμετρο και τρόπος σύνδεσής τους στο κύκλωμα. Ηλεκτρονικό quiz ερωτήσεων κλειστού τύπου.

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού και ο νόμος του Ohm. Η εξάρτηση της αντίστασης ενός κυλινδρικού σύρματος από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και τη θερμοκρασία.

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα. Ισοδύναμη αντίσταση.

Ενέργεια, ισχύς ρεύματος, φαινόμενο Joule και βραχυκύκλωμα.

Εδώ μπορείς να βρεις μια παρουσίαση του βραχυκυκλώματος μέσω σχετικών βίντεο και μιας παρουσίασης εικονικού εργαστηρίου στο περιβάλλον PhET.

Μία παρουσίαση των εννοιών της ΗΕΔ, της εσωτερικής αντίστασης και της πολικής τάσης πηγής καθώς και του τρόπου εφαρμογής του ν. Ohm σε κλειστό κύκλωμα.

Επαναληπτικές δραστηριότητες

Quiz, ασκήσεις, πειραματικές δραστηριότητες, τράπεζα θεμάτων.

Eπαναληπτικά φύλλα εργασίας και ασκήσεις για το πρώτο κεφάλαιο της φυσικής γενικής παιδίας Β Γε. Λ. που αφορά στον στατικό ηλεκτρισμό.

Eδώ θα βρεις μερικά quiz για να κάνεις επανάληψη στις έννοιες που σχετίζονται με το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.

%d