Φυσική Θετικού Προσανατολισμού Β ΓΕ. Λ.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να βρεις υλικό για τη φυσική θετικού προσανατολισμού Β ΓΕ. Λ. Συγκεκριμένα παρουσιάσεις μαθημάτων, βιντεομαθήματα και γενικά βίντεο σχετικά με τη φυσική που διδάσκεται σε αυτό το επίπεδο, φύλλα εργασίας για μάθημα στην τάξη ή εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο, σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Καμπλυλόγραμμες κινήσεις

Κινήσεις με καμπύλη τροχιά: Οριζόντια βολή, ομαλή κυκλική κίνηση

Οριζόντια βολή

Παρουσίαση της μελέτης των εξισώσεων κίνησης της οριζόντιας βολής, της εξίσωσης τροχιάς και σχετικών παραδειγμάτων.

Παρουσίαση της ομαλής κυκλικής κίνησης — περίοδος, συχνότητα, γραμμική και γωνιακή ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση και κεντρομόλος δύναμη.

Μία όμορφη προσομοίωση που αφορά στην εικονοποίση της κυκλικής κίνησης και συγκεκριμένα της κεντρομόλου δύναμης.

Ένα φύλλο εργασίας για την κατανόηση του τρόπου προσέγγισης της μεταβαλλόμενης κυκλικής κίνησης που εκτελεί υλικό σημείο.

Διατήρηση της ορμής

Η έννοια του συστήματος σωμάτων, κρούσεις, ορμή, δύναμη και μεταβολή της ορμής, αρχή διατήρησης της ορμής, μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση, εφαρμογές διατήρησης της ορμής

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται μία εισαγωγή της έννοιας του συστήματος σωμάτων, των εσωτερικών δυνάμεων αλληλεπίδρασης και των εξωτερικών δυνάμεων σε αυτό.

Με έναυσμα το φαινόμενο της κρούσης, μία εισαγωγή στην έννοια της ορμής με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου.

Η έννοια της ορμής και στο αίτιο της μεταβολής της. Στοιχεία θεωρίας, παρουσίαση και ένα ενδιαφέρον φύλλο εργασίας.

Like this:

%d