Χημεία Γ Γυμνασίου

Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να βρεις υλικό για τη χημεία Γ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα παρουσιάσεις μαθημάτων, βιντεομαθήματα και γενικά βίντεο σχετικά με τη φυσική που διδάσκεται σε αυτό το επίπεδο, φύλλα εργασίας για μάθημα στην τάξη ή εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο, σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

χημεία γ γυμνασίου

1. Οξέα — Βάσεις — Άλατα

Οξέα, βάσεις, άλατα, εξουδετέρωση, PH.

Τα οξέα

Παρουσίαση με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Διαλύματα οξέων — βάσεων: Σύνδεσμος 

Παρουσίαση για τις βάσεις με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Διαλύματα οξέων — βάσεων: Σύνδεσμος 

Παρουσίαση για την εξουδετέρωση, με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Παρουσίαση για τα άλατα, με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Παρουσίαση με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Παρουσίαση με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Παρουσίαση με βάση τις διαφάνειες που παρέχονται από το λογισμικό της χημείας. Σύνδεσμος.

Η όξινη βροχή θεωρείται ως ένας βασικός «ένοχος» για την καταστροφή λιμνών, ποταμών, δασών αλλά και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο τον πλανήτη. Όμως γιατί ονομάζεται όξινη, πώς δημιουργείται και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον; Σύνδεσμος.

1. Ταξινόμηση των στοιχείων — Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ο περιοδικός πίνακας, τα αλκάλια, τα μέταλλα, ο άνθρακας, το πυρίτιο και το υδρογόνο.

Μέχρι το 1700 μ.Χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει μόνο 15 χημικά στοιχεία. Την εποχή εκείνη βέβαια δεν υπήρχε ανάγκη να τοποθετηθούν τα στοιχεία αυτά σε ομάδες. Ήταν τόσο λίγα! Όμως το 1860 μ.Χ. ο άνθρωπος, είχε ανακαλύψει περίπου 60 στοιχεία. Τότε ήταν που γεννήθηκε η ανάγκη της ταξινόμησης των χημικών στοιχείων και μαζί της ο Περιοδικός Πίνακας. Σύνδεσμος.

%d