Φυσική Γ Γυμνασίου

Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να βρεις υλικό για τη φυσική Γ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα παρουσιάσεις μαθημάτων, βιντεομαθήματα και γενικά βίντεο σχετικά με τη φυσική που διδάσκεται σε αυτό το επίπεδο, φύλλα εργασίας για μάθημα στην τάξη ή εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο, σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Φυσική Γ Γυμνασίου

Στατικός Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων, τρόποι ηλέκτρισης, αρχή διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου, ο νόμος του Coulomb.

Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη — το ηλεκτρικό φορτίο

Μία εισαγωγική παρουσίαση στις ‑θεμελιώδεις για τον στατικό ηλεκτρισμό- έννοιες της ηλεκτρικής δύναμης και του ηλεκτρικού φορτίου. Σύνδεσμος.

Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου​

Ποια είναι τα σωματίδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του ατόμου; Ποιο και πόσο είναι το φορτίο του καθενός από αυτά; Σύνδεσμος.

Υλικό σχετικό με την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου και κάποιες εφαρμογές. Σύνδεσμος.

Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

Εδώ θα μπορείς να βρεις υλικό σχετικό με τους τρόπους ηλέκτρισης ενός σώματος, τους αγωγούς και τους μονωτέςΣύνδεσμος.

2 φύλλα εργασίας που περιέχουν εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικές με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με τους τρόπους ηλέκτρισης των υλικών, τη δομή του ατόμου αλλά και την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Σύνδεσμος.

Νόμος του Coulomb

Διαδραστική δραστηριότητα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης δύο ακίνητων σημειακών φορτίων, με τη βοήθεια κατάλληλης προσομοίωσης PhET Inter­ac­tive Sim­u­la­tions του πανεπιστημίου του Col­orado. Σύνδεσμος.

Ο εμπειρικός νόμος Coulomb περιγράφει τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ σημειακών φορτίων. Εδώ μπορείς να βρεις στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις. Σύνδεσμος.

Εφαρμογές

Το άρθρο πραγματεύεται τον μηχανισμό με τον οποίο δημιουργείται η αστραπή στην ατμόσφαιρα. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό βίντεο και προσομοίωση. Σύνδεσμος.

Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές πηγές, ένταση ρεύματος, διαφορά δυναμικού, αντίσταση αγωγού, ηλεκτρικά δίπολα, νόμος του Ohm, αντιστάτες, συνδεσμολογία αντιστατών

Το ηλεκτρικό ρεύμα

Μία εισαγωγική παρουσίαση σχετική με το ηλεκτρικό ρεύμαΣύνδεσμος.

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα μέγεθος που περιγράφει το πόσο ισχυρό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που κυκλοφορεί σε ένα κύκλωμα προκειμένου να λειτουργήσουν οι συσκευές που περιλαμβάνει. Η κατανόηση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημαντική τόσο για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για την καθημερινή ζωή. Σύνδεσμος.

Ποια υλικά άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και ποια είναι μονωτές; Τι συμβαίνει όταν στο «δρόμο» του ρεύματος βρεθεί ένα διάλυμα οξέος, βάσης ή άλατος; Με αυτήν την εργαστηριακή άσκηση μας δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσουμε πειραματικά την ηλεκτρική αγωγιμότητα διάφορων υλικών καθημερινής χρήσης. Σύνδεσμος.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα

Yλικό σχετικό με τα βασικά στοιχεία και τον τρόπο σύνδεσης και αναπαράστασης ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματοςΣύνδεσμος.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή των εννοιών της διαφοράς δυναμικού και παρουσίαση του υδραυλικού ισοδυνάμου. Σύνδεσμος.

Ηλεκτρικά δίπολα

Εικονικό εργαστήριο στο περιβάλλον PhET. Εξάσκηση στη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και διερεύνηση των μεγεθών της έντασης, της τάσης και της αντίστασηςΣύνδεσμος.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο νόμος του Ohm με τη βοήθεια του εικονικού αλλά και του φυσικού εργαστηρίου. Σύνδεσμος.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείς να βρεις σημειώσεις θεωρίας, εφαρμογές του νόμου του Ohm, ερωτήσεις και ασκήσεις. Σύνδεσμος.

Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών κυκλωμάτων

Πώς μπορούμε να συνδέσουμε δύο ή περισσότερους αντιστάτες σε ένα κύκλωμα; Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου. Σύνδεσμος.

Εδώ μπορείς να βρεις ένα φύλλο εργασίας για τους τρόπους σύνδεσης διπόλων σε ένα κύκλωμα: σε σειρά και παράλληλη. Είναι κατάλληλο για τη Γ Γυμνασίου. Σύνδεσμος.

Εδώ θα βρεις δύο φύλλα εργασίας για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων για τη μελέτη των δύο βασικών τρόπων σύνδεσης αντιστατών σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (σε σειρά και παράλληλα). Σύνδεσμος.

Επανάληψη

Τι έμαθες ως τώρα για τα ηλεκτρικά κυκλώματα; Κάνε το επαναληπτικό quiz για να δεις! Σύνδεσμος.

Ηλεκτρική Ενέργεια

Θερμικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος, εφαρμογές φαινομένου Joule, ένταση ρεύματος, μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος

Από όλες τις μορφές ενέργειας αυτή που επηρέασε περισσότερο το σύγχρονο πολιτισμό είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και η μετατροπή της σε άλλες μορφές ενέργειας. Πώς όμως τη χρησιμοποιούμε; Ποιες είναι οι μετατροπές που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό και ποια η φυσική που «κρύβεται» πίσω από αυτές; Σύνδεσμος.

Εδώ μπορείς να βρεις μια παρουσίαση του βραχυκυκλώματος μέσω σχετικών βίντεο και μιας παρουσίασης εικονικού εργαστηρίου στο περιβάλλον PhET. Σύνδεσμος.

Μία ποιοτική περιγραφή των μαγνητικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος και των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού. Μία ποιοτική περιγραφή των μαγνητικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος και των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού για μαθητές της Γ Γυμνασίου. Σύνδεσμος.

Ο ηλεκτρομαγνητισμός περιλαμβάνει αρκετά φαινόμενα που ξεφεύγουν από την καθημερινή μας εμπειρία. Η ανακάλυψη της σύνδεσης του ηλεκτρισμού με τον μαγνητισμό οδήγησε την επιστήμη της φυσικής σε καταιγιστικές εξελίξεις. Σύνδεσμος.

Η ανακάλυψη της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής σχεδόν ταυτόχρονα από τον Michael Fara­day και τον Hen­ry υπήρξε σταθμός στην εξέλιξη του τεχνολογικού ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς οδήγησε πολύ γρήγορα στην κατασκευή της γεννήτριας. Σύνδεσμος.

Πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και πώς φτάνει στο σπίτι μας; Εδώ μπορείς να παρακολουθήσεις ένα κατατοπιστικό βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε από την Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεσμος.

%d