Ασκήσεις κλειστού τύπου στον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα