Βιολογία Γ Γυμνασίου

Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να βρεις υλικό για τη βιολογία Γ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα παρουσιάσεις μαθημάτων, βιντεομαθήματα και γενικά βίντεο σχετικά με τη φυσική που διδάσκεται σε αυτό το επίπεδο, φύλλα εργασίας για μάθημα στην τάξη ή εικονικό ή πραγματικό εργαστήριο, σημειώσεις θεωρίας και ασκήσεις.

Το υλικό θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

βιολογία γ γυμνασίου

Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα

Τα μόρια της ζωής, το κύτταρο, οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών.

Τα μόρια της ζωής

Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή στον πλανήτη μας; Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων; Σε αυτήν την ενότητα θα βρεις μια παρουσίαση για τα χημικά στοιχεία και τις ενώσεις που δομούν τους ζωντανούς οργανισμούς.

Το Κύτταρο

Παρουσίαση για τη βασική μονάδα της ζωής, με βασικές πληροφορίες για το ζωικό, το φυτικό κύτταρο και για τα οργανίδια που περιέχονται σε αυτά. Σύνδεσμος.

Πώς μοιάζει, αλήθεια, το κύτταρο όταν το παρατηρούμε με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου; Μια κατατοπιστική παρουσίαση. 

Ένα ταξίδι στον θαυμαστό, μικροσκοπικό όσο και πολύπλοκο εσωτερικό κόσμο του κυττάρου, με τη βοήθεια καλοδουλεμένων ani­ma­tions από το Πανεπιστήμιο του Har­vard.

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων, στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου. Περιλαμβάνεται παρουσίαση με οδηγίες μικροσκόπησης και φύλλο εργασίας. 

Φύλλο εργασίας εργαστηριακής άσκησης μικροσκοπικής παρατήρησης πρωτοζώων από το Ε.Κ.Φ.Ε. Μαγνησίας.

Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Μία επανάληψη από τη βιολογία της Α’ Γυμνασίου. Πώς φτάνουμε από το κύτταρο στον οργανισμό; Ποιες είναι οι βασικές δομές που τον συνθέτουν; Πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνονται οι πολυκύτταροι οργανισμοί.

Πώς οργανώνονται οι πολυκύτταροι οργανισμοί ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά οι λειτουργίες της ζωής; Σε αυτήν την ενότητα θα δεις πώς τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών ‑και ιδιαίτερα του ανθρώπου- διαφοροποιούνται και δημιουργούν διαφορετικά είδη ιστών, όργανα και συστήματα οργάνων τα οποία συνεργάζονται αρμονικά για την καλή λειτουργία τους. 

Με ποιον τρόπο οργανώνεται και ταξινομείται η ζωή στη γη; Σε αυτήν την ενότητα θα βρεις μια παρουσίαση για τους βασικούς όρους της οικολογίας, δηλαδή του κλάδου της βιολογίας που έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ζωντανών οργανισμών. Σύνδεσμος.

Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα, οικοσυστήματα και λειτουργίες αυτών, ανακύκλωση ύλης και ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον.

Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα

Παρουσίαση μαθήματος.

Έναυσμα προβληματισμού κι ένας ακόμη τρόπος να προσεγγίσει κάποιος την έννοια της ισορροπίας στα βιολογικά συστήματα, στα πλαίσια του μαθήματος της βιολογίας της Α’ και της Γ’ Γυμνασίου.

Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας

Κάθε οργανωμένο σύστημα, όπως ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα κύτταρο, ένας οργανισμός ή ένα οικοσύστημα, χρειάζεται ενέργεια προκειμένου να διατηρείται και να λειτουργεί σωστά. Οι οργανισμοί καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια μέσω της τροφής. Εδώ μπορείς να βρεις υλικό για τη ροή ενέργειας σε ένα οικοσύστημα. 

Για την απεικόνιση των τροφικών σχέσεων σε ένα οικοσύστημα μπορούμε να κατασκευάσουμε μία τροφική αλυσίδα, ένα τροφικό πλέγμα ή μια τροφική πυραμίδα. Η επιλογή μας θα εξαρτηθεί από το τι ακριβώς θέλουμε να απεικονίσουμε. Σε αυτό το μάθημα μπορείς να εξερευνήσεις τους διαφορετικούς τρόπους εικονικής αναπαράστασης των τροφικών σχέσεων σε ένα οικοσύστημα.

Εδώ θα βρεις δραστηριότητες για να κάνεις επανάληψη στην ενότητα «Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος».

Διατήρηση και συνέχεια της ζωής

Γενετικό υλικό, χρωμοσώματα. ροή γενετικής πληροφορίας, αλληλόμορφα γονίδα, κυτταρική διαίρεση, κληρονομικότητα, μεταλλάξεις

Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα

Οι ζωντανοί οργανισμοί πραγματοποιούν διάφορες διεργασίες κι εμφανίζουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται κυρίως από τις ουσίες που ονομάζουμε πρωτεΐνες. Οι πληροφορίες για την παραγωγή των πρωτεϊνών από τα κύτταρα αποθηκεύονται στο γενετικό τους υλικό. Το γενετικό υλικό των ζωντανών οργανισμών είναι το DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ). Το DNA του ευκαρυωτικού κυττάρου βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα του και οργανώνεται σε δομές που ονομάζονται χρωμοσώματα, ώστε να διατηρείται λειτουργικό και «ασφαλές».  

Η ροή της γενετικής πληροφορίας

Τα νουκλεϊκά οξέα που συνιστούν τον γενετικό κώδικα των ζωντανών οργανισμών, είναι το DNA και το RNA. Τα δομικά στοιχεία των νουκλεϊκών οξέων είναι τα νουκλεοτίδια. Το αλφάβητο της «γλώσσας της ζωής» περιλαμβάνει 4 «γράμματα», δηλαδή διαφορετικά νουκλεοτίδα, καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη αζωτούχα βάση. Ποια ακριβώς είναι η δομή κάθε νουκλεοτιδίου και πως διατάσσονται έτσι ώστε να σχηματίσουν τη διπλή, γραμμική έλικα του DNA ή το μονόκλωνο RNA;

Το DNA είναι ένα πολύ σημαντικό μόριο για το κύτταρο και για τη ζωή γενικότερα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μεταβιβάζεται ακέραιο στους απογόνους του. Διαθέτει, λοιπόν, τη μοναδική δυνατότητα να αυτοδιπλασιάζεται και να μεταφέρει, με αυτόν τον τρόπο, τις γενετικές πληροφορίες στα νέα κύτταρα και τους νέους οργανισμούς. Με ποιον τρόπο γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός (αντιγραφή) του DNA, πώς κωδικοποιούνται οι πληροφορίες και πώς γίνεται η σύθεση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνοσύνθεση); Με ποιον τρόπο, δηλαδή, γίνεται η ροή της γενετικής πληροφορίας;

Στους ζωντανούς οργανισμούς παρατηρούμε δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης, τη μίτωση και τη μείωση.