Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας - Δραστηριότητα 2: στο εικονικό εργαστήριο