Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας: Δραστηριότητα 1 και θεωρία