Εφαρμογές υδροστατικής πίεσης - Θεωρία & δραστηριότητες