Μετατόπιση, μήκος διαδρομής, χρονική διάρκεια (θεωρία)