Νόμος του Κουλόμπ - εικονικό εργαστήριο - φύλλο εργασίας 1