Νόμος υδροστατικής Πίεσης: Θεωρία, δραστηριότητες και ασκήσεις