Μια ματιά στον μικρόκοσμο του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρόκοσμο του κυττάρου

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Πώς μοιάζει, αλήθεια, η εικόνα του κυττάρου όταν βουτάμε στον μικρόκοσμό του, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου;


«Σκαλίζοντας» στα προπλάσματα της βιολογίας του εργαστηρίου, ανακάλυψα ένα σετ με φωτογραφίες ζωικών και φυτικών κυττάρων. Το πρόβλημα ήταν πως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως είχαν, διότι οι οδηγίες είναι γραμμένες στα Αγγλικά. 

Σκέφτηκα, λοιπόν, να τις μεταφράσω και να φτιάξω μια παρουσίαση, ώστε να έχουν οι μαθητές μια πραγματική εικόνα του κυττάρου, πριν χρησιμοποιήσουν το μικροσκόπιο. 

Το υλικό ταιριάζει περισσότερο με την ύλη της Βιολογίας της Γ’ Γυμνασίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Βιολογία της Α’ Γυμνασίου, αν δοθεί έμφαση μόνο στα βασικά οργανίδια του κυττάρου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: