Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

τροφικές σχέσεις - άγρια ζωή

Μεταξύ των οργανισμών που ζουν σε μία περιοχή αναπτύσσονται τροφικές σχέσεις. Κάποιοι οργανισμοί αποτελούν τροφή. Κάποιοι άλλοι είναι θηρευτές. Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;

Κάθε οργανωμένο σύστημα, όπως ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα κύτταρο, ένας οργανισμός ή ένα οικοσύστημα, χρειάζεται ενέργεια προκειμένου να διατηρείται και να λειτουργεί σωστά. Οι οργανισμοί καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια μέσω της τροφής. Εδώ μπορείς να βρεις υλικό για τη ροή ενέργειας σε ένα οικοσύστημα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: τροφική αλυσίδα

Ένα ani­ma­tion από το κανάλι του Noe­sis Sci­ense Center που μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις βασικές έννοιες που αφορούν στα γήινα οικοσυστήματα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d