Κυτταρική διαίρεση: μίτωση και μείωση

Κυτταρική διαίρεση: μίτωση και μείωση

tissue under microscope

Στους ζωντανούς οργανισμούς παρατηρούμε δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης, τη μίτωση και τη μείωση.

Μίτωση


Με τη διαδικασία της μίτωσης επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός ενός κυττάρου έτσι ώστε τα θυγατρικά του κύτταρα να περιέχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και το ίδιο γενετικό υλικό με αυτό.

Μείωση


Η Μείωση είναι το είδος εκείνο κυτταρικής διαίρεσης που εξασφαλίζει τον απλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων των γαμετών. Με αυτήν δημιουργούνται οι γαμέτες, δηλαδή τα γεννητικά κύτταρα (π.χ. ωάρια και σπερματοζωάρια στα ζώα) τα οποία πρέπει να είναι απλοειδή.

Μίτωση vs Μείωσης


Στα ελληνικά!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d