Ροή γενετικής πληροφορίας: Αντιγραφή - Μεταγραφή - Μετάφραση

Ροή γενετικής πληροφορίας: Αντιγραφή — Μεταγραφή — Μετάφραση

Ροή γενετικής πληροφορίας - DNA

Ποια είναι η κατεύθυνση της ροής της γενετικής πληροφορίας; Τα κύτταρα του οργανισμού μας πραγματοποιούν πάρα πολλές λειτουργίες. Οι οδηγίες για αυτές είναι γραμμένες στο γονιδίωμά μας, το DNA. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κυττάρου, το DNA κατευθύνει τις λειτουργίες του μέσω της σύνθεσης των κατάλληλων πρωτεϊνών τη σωστή στιγμή.

ΠρωτεΙνοσύνθεση (ροή γενετικής πληροφορίας)
Πρωτε:ΐνη αιμογλοβίνη.

Το DNA είναι ένα πολύ σημαντικό μόριο για το κύτταρο και για τη ζωή γενικότερα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μεταβιβάζεται ακέραιο στους απογόνους του. Διαθέτει, λοιπόν, τη μοναδική δυνατότητα να αυτοδιπλασιάζεται και να μεταφέρει, με αυτόν τον τρόπο, τις γενετικές πληροφορίες στα νέα κύτταρα και τους νέους οργανισμούς.

Με ποιον τρόπο γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός (αντιγραφή) του DNA, πώς κωδικοποιούνται οι πληροφορίες και πώς γίνεται η σύθεση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνοσύνθεση); Με ποιον τρόπο, δηλαδή, γίνεται η ροή της γενετικής πληροφορίας;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας


ΡΟΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ


DNA & RNA — ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA | your genome

Ας ρίξουμε μια ματιά στην αντιγραφή του DNA, τη διαδικασία κατά την οποία το DNA ανaπαράγει τον εαυτό του. Γιατί χρειάζεται να αντιγραφεί το DNA και πώς τα καταφέρνει τελικά;

απο το Dna στην πρωτεΐνη (μεταγραφη & μεταφραση) | YOUR GENOME

Αυτή η 3D αναπαράσταση, δείχνει πώς συντέτονται οι πρωτεϊνες στο κύτταρο από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο DNA code.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Human Nature — Πώς αντιγράφεται το DNA;
  Ένα αναλυτικό βίντεο, με αρκετές πληροφορίες για τη δομή και την αντιγραφή του DNA.
 • Human Nature — Ας φτιάξουμε πρωτεΐνες!
  Πρωτεϊνοσύνθεση — με ποιον τρόπο το κύτταρο συνθέτει μία πρωτεΐνη;
 • Nucle­us Biol­o­gy — DNA & RNA — Αντιγραφή του DNA
  Ας ρίξουμε μια ματιά στην αντιγραφή του DNA, τη διαδικασία κατά την οποία το DNA αντιγράφει τον εαυτό του. Γιατί το DNA πρέπει να αντιγραφτεί. Διότι κάθε κύτταρο, πριν την κυτταρική διαίρεση, πρέπει να φτιάξει ένα αντίγραφο του DNA του. Έτσι, τα δύο θυγατρικά κύτταρα θα διαθέτουν DNA ταυτόσημο με αυτό του αρχικού κυττάρου.
 • ? Well, before a cell divides dur­ing mito­sis, it must make a copy of its orig­i­nal DNA.
 • Nucle­us Biol­o­gy — DNA & RNA — Μεταγραφή DNA
  Ας μιλήσουμε για τη μεταγραφή. Η μεταγραφή δεν έχει καμία σχέση με τις διαδικασίες κυτταρικής αντιγραφής, όπως η αντιγραφή του DNA, η μίτωση ή η κυτταρική διαίρεση. Τι είναι λοιπόν η μεταγραφή και γιατί είναι απαραίτητη;
 • Nucle­us Biol­o­gy — DNA & RNA — Mια επισκόπηση των δύο νουκλεϊκών οξέων
  Ως νουκλεϊκά οξέα, τόσο το DNA όσο και το RNA είναι μακρά οργανικά μακρομόρια που περιέχουν το στοιχείο άνθρακα. Αποτελούνται από μονομερή νουκλεϊκών οξέων που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια περιέχουν πάντα μια φωσφορική ομάδα, μία πεντόζη, και μια αζωτούχα βάση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: