Τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες

Τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες

τροφικές αλυσίδες

Σε αυτήν την ενότητα θα εξερευνήσεις τους διαφορετικούς τρόπους εικονικής αναπαράστασης των τροφικών σχέσεων σε ένα οικοσύστημα: τις τροφικές αλυσίδες, τα τροφικά πλέγματα και τις τροφικές πυραμίδες.

Όπως έχεις έως τώρα διαπιστώσει, οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος, αυτότροφοι και ετερότροφοι, συνδέονται με τροφικές σχέσεις. Για την απεικόνιση των σχέσεων αυτών μπορούμε να κατασκευάσουμε μία τροφική αλυσίδα ή ένα τροφικό πλέγμα ή ακόμη και μια τροφική πυραμίδα. Η επιλογή μας θα εξαρτηθεί από το τι ακριβώς θέλουμε να απεικονίσουμε.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος – Ο ρόλος της ενέργειας


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: τροφική αλυσίδα

Ένα ani­ma­tion από το κανάλι του Noe­sis Sci­ense Center για τις τροφικές σχέσεις σε ένα οικοσύστημα και συγκεκριμένα τις τραφικές αλυσίδες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d