μέτρηση μήκους στην αρχαιότητα

Μέτρηση μήκους: μικρό παράθυρο στην ιστορία

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρόπο όμως το μετράμε; Ποια μονάδα μέτρησης χρησιμοποιούμε; Ένα βιντεομάθημα για τη μέτρηση του μήκους και τη μέση τιμή.