Ηλιακός άνεμος

Ποια είναι η φύση του ανέμου που εκτοξεύει το μητρικό μας άστρο και ποια φαινόμενα δημιουργεί η αλληλεπίδρασή του με τη γη;