Ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα

Μυϊκό σύστημα του ανθρώπου: είδη μυών και λειτουργίες

Έχοντας ήδη μελετήσει το κομμάτι του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος που αφορά στο ερειστικό σύστημα, σε αυτήν την ενότητα μπορείς να βρεις μια παρουσίαση για το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, τους σκελετικούς, τους λείους μύες και τον καρδιακό μυ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Η παρουσίαση περιέχει υλικό από εδώ.)