Μήνας: Απρίλιος 2023

tissue under microscope

Κυτταρική διαίρεση: μίτωση και μείωση

Στους ζωντανούς οργανισμούς παρατηρούμε δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης, τη μίτωση και τη μείωση. Μίτωση Με τη διαδικασία της μίτωσης επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός ενός κυττάρου έτσι ώστε τα θυγατρικά του κύτταρα να περιέχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και το ίδιο γενετικό υλικό με αυτό. Μείωση Η Μείωση είναι το είδος εκείνο κυτταρικής διαίρεσης που εξασφαλίζει τον…
Read more

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - γεννήτρια- ανεμογεννήτρια

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή κι εφαρμογές — γεννήτρια

Η ανακάλυψη της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής σχεδόν ταυτόχρονα από τον Michael Fara­day και τον Hen­ry υπήρξε σταθμός στην εξέλιξη του τεχνολογικού ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς οδήγησε πολύ γρήγορα στην κατασκευή της γεννήτριας. ψηφιακο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλεκτρική Ενέργεια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μια ηλεκτρική γεννήτρια είναι μια συσκευή που μετατρέπει μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για…
Read more