μέτρηση του μήκους

Η μέτρηση του μήκους και η μέση τιμή

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρόπο όμως το μετράμε; Ποια μονάδα μέτρησης χρησιμοποιούμε; Ένα βιντεομάθημα για τη μέτρηση του μήκους και τη μέση τιμή.