Μαγνητικά αποτελέσματα: μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

Το πείραμα του Έρστεντ κι εφαρμογές

Η ανακάλυψη πως το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέεται με μαγνητικά φαινόμενα υπήρξε καθοριστική για την ανθρωπότητα. Σηματοδοτεί τη γέννηση του ηλεκτρομαγνητισμού.…
Read more