Ηλεκτρόλυση του νερού

Η ηλεκτρόλυση του νερού στο εργαστήριο

Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ηλεκτρόλυση του νερού, χρησιμοποιώντας τη συσκευή Hof­mann που είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο; Εδώ μπορείς να βρεις τις οδηγίες για την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διάσπαση του νερού – Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:…
Read more