Ηλεκτρισμός

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Στην ακόλουθη παρουσίαση αναλύονται θεωρητικά οι έννοιες της ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ) πηγής, της εσωτερικής αντίστασης και της πολικής τάσης πηγής.…
Read more