ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλει­στό κύκλω­μα

Ηλεκτρισμός

Στην ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση ανα­λύ­ο­νται θεω­ρη­τι­κά οι έννοιες της ηλε­κτρε­γερ­τι­κής δύνα­μης (ΗΕΔ) πηγής, της εσω­τε­ρι­κής αντί­στα­σης και της πολι­κής τάσης πηγής. Παρου­σιά­ζε­ται επί­σης ο τρό­πος που εφαρ­μό­ζε­ται ο νόμος του Ohm σε κλει­στό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα καθώς και η μέθο­δος χάρα­ξης της χαρα­κτη­ρι­στι­κής καμπύ­λης μίας πηγής.

νόμος του Ohm

ψηφια­κο βιβλίο

Ηλε­κτρερ­γε­τι­κή δύνα­μη (ΗΕΔ) πηγής

Ο νόμος του Ohm για κλει­στό κύκλω­μα


Παρου­σί­α­ση


Ασκή­σεις

Κλει­στό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *