ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Ηλεκτρισμός

Στην ακόλουθη παρουσίαση αναλύονται θεωρητικά οι έννοιες της ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ) πηγής, της εσωτερικής αντίστασης και της πολικής τάσης πηγής. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος που εφαρμόζεται ο νόμος του Ohm σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα καθώς και η μέθοδος χάραξης της χαρακτηριστικής καμπύλης μίας πηγής.

νόμος του Ohm

ψηφιακο βιβλίο

Ηλεκτρεργετική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

Ο νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα


Παρουσίαση


Ασκήσεις

Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d