Maxwell

Ο Maxwell για τον Faraday

Στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του Maxwell “Πραγ­μα­τεία για τον Ηλε­κτρι­σμό & τον Μαγνη­τι­σμό”, ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας εξαί­ρει το έργο του Faraday.