βολή τόξου υπό γωνία

Οριζόντια βολή: εξισώσεις κίνησης, εξίσωση τροχιάς

Η ενότητα αυτή αφορά στις καμπυλόγραμμες κινήσεις και ειδικότερα στην οριζόντια βολή. Παρουσιάζεται η μελέτη των εξισώσεων κίνησης της οριζόντιας…
Read more