Καταστάσεις της ύλης

Οι καταστάσεις των υλικών σωμάτων

Τα υλικά σώματα που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή, βρίσκονται σε τρεις καταστάσεις: στερεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπορείς να…
Read more