Διπλό Σύστημα Αστέρα - Λευκού Νάνου

Ουράνια Σώματα: Λευκός Νάνος

Ένας Λευκός Νάνος είναι συνήθως το τελικό στάδιο της ζωής ενός αστέρα, εφόσον η τελική του μάζα δεν υπερβαίνει τις…
Read more