Ετικέτα: Παιχνίδια

lemon slice on gray cracked surface

Ελέγ­χου­με τι μάθα­με για τα οξέα… παί­ζο­ντας!

Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου στα οξέα παί­ζο­ντας!

scratch

Η μέλισ­σα στον λαβύ­ριν­θο

Βοή­θη­σε τη μέλισ­σα να βρει το δρό­μο για την κυψέ­λη της μέσα από τον λαβύ­ριν­θο. Μπο­ρείς να τη μετα­κι­νή­σεις με τα βέλη του πλη­κτρο­λο­γί­ου. Αν χτυ­πή­σεις τα τοι­χώ­μα­τα του λαβύ­ριν­θου γυρί­ζεις στην αφε­τη­ρία. Πάτη­σε το σημαιά­κι για να ξεκι­νή­σεις και καλή επι­τυ­χία! https://scratch.mit.edu/projects/168045293/