Βαθμωτά και διανυσματικά μεγέθη

Βαθμωτά (μονόμετρα) και διανυσματικά μεγέθη

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στα βαθμωτά (μονόμετρα) και στα διανυσματικά μεγέθη, τις ιδιότητες και τις διαφορές τους. Στη μελέτη της φυσικής συναντάμε διάφορα φυσικά μεγέθη. Για κάποια από αυτά είναι αρκετό να γνωρίζουμε την τιμή τους. Για κάποια άλλα όχι. Με βάση αυτό το κριτήριο, τα φυσικά μεγέθη που ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:…
Read more