Τριβή: μια μικρή επανάληψη

Τριβή: μια μικρή επανάληψη

Σκι - τριβή ολίσθησης

Η τριβή είναι πανταχού παρούσα. Κάποιες φορές χρήσιμη, κάποιες ενοχλητική. Εδώ επιχειρείται μια μικρή επανάληψη.

ΒΙΝΤΕΟ


Στο ακόλουθο βίντεο μπορείς να παρακολουθήσεις μία σύντομη παρουσίαση για την τριβή (ολίσθησης και στατική).

ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Για εξάσκηση, μπορείς να κάνεις το QUIZ.
Τις ερωτήσεις έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Μερκούρης Παναγιωτόπουλος.


ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ


Σε σώμα μάζας 4 Kg που ισορροπεί σε οριζόντιο δάπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 0,2 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη 20 N για 10 sec. Να βρεθούν:

(α) Το μέγεθος της δύναμης της τριβής.
(β) Η συνισταμένη των δυνάμεων που δρουν στο σώμα.
(γ) Η επιτάχυνση του σώματος.
(δ) H μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
(ε) Το ολικό διάστημα της κίνησης μέχρι να σταματήσει το σώμα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: