Ο νόμος του Coulomb - εικονικό πείραμα

Ο νόμος του Coulomb — εικονικό πείραμα

νόμος Coulomb

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα κάνουμε ένα εικονικό πείραμα. Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε τον τρόπο που αλληλεπιδρούν δύο ακίνητα, σημειακά φορτία και να διερευνήσουμε την σχέση που δίνει την τιμή της ηλεκτροστατικής δύναμης που ασκεί το ένα στο άλλο. Θα χρησιμοποιήσουμε την προσομοίωση Νόμος του Coulomb από το PhET Inter­ac­tive Sim­u­la­tions του πανεπιστημίου του Col­orado.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

1.1 Ηλεκτρισμός


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Μπορείς να μπεις στο περιβάλλον του PhET ή να εργαστείς κατ’ ευθείαν από εδώ. Κάνε ✔ στο πλαίσιο «επιστημονική σημειολογία.
Τα φορτία μπορείς να τα μετακινήσεις με το χέρι σου (αν μπαίνεις από κινητό ή tablet) ή με το ποντίκι (αν μπαίνεις από lap­top).

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή του Ηλία Σιντσαλή από τον ιστότοπο Φυσική και Φωτογραφία — Νόμος Coulomb — HTML5 (seilias.gr).

Τσεκάρισε την επιλογή «Ακέραιες τιμές στην απόσταση» για πιο εύκολους υπολογισμούς και την επιλογχή «Χάρακας» για να μπορείς να μετράς την απόσταση μεταξύ των σφαιρών.


ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εδώ, θα βρεις δύο διαφορετικά φύλλα εργασίας με οδηγίες για την εκτέλεση ενός εύκολου εικονικού πειράματος. Διάβασε τις οδηγίες προσεκτικά, πραγματοποίησε τις δραστηριότητες που περιγράφονται και γράψε ότι ζητείται σε κάθε μία.

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ο Ζυγός του Coulomb, Christophe.Finot, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wiki­me­dia Com­mons

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: