Ισαάκ Νεύτων: η ζωή και το έργο ενός σπουδαίου επιστήμονα

Ισα­άκ Νεύ­των: η ζωή και το έργο ενός σπου­δαί­ου επι­στή­μο­να

Ισαάκ Νεύτων

O Ισα­άκ Νεύ­των (Isaak Newton, 4 Ιανουα­ρί­ου 1643 – 31 Μαρ­τί­ου 1727) ήταν Άγγλος Φυσι­κός και Μαθη­μα­τι­κός. Θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της Κλασ­σι­κής Φυσι­κής. Ξεκι­νώ­ντας από τις παρα­τη­ρή­σεις του Γαλι­λαί­ου αλλά και τους νόμους του Kepler για την κίνη­ση των Πλα­νη­τών, δια­τύ­πω­σε τους τρεις νόμους της κίνη­σης και τον νόμο της βαρύ­τη­τας που φέρουν το όνο­μά του. Ο θρύ­λος ανα­φέ­ρει ότι η ιδέα για το νόμο της βαρύ­τη­τας γεν­νή­θη­κε όταν, καθώς καθό­ταν κάτω από μία μηλιά, ένα μήλο έπε­σε στο κεφά­λι του.

Νεύτων
Ισα­άκ Νεύ­των

1. Μια φορά κι έναν και­ρό… η επι­στή­μη: Ισα­άκ Νεύ­των


2. Ισα­άκ Νεύ­των: Η Δύνα­μη του Θεού


Ασκή­σεις κλει­στού τύπου.

Απά­ντη­σε στις ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου. Για να το κάνεις, θα πρέ­πει να κατα­χω­ρί­σεις το email σου. Το Quiz βαθ­μο­λο­γεί­ται αυτό­μα­τα. Όταν τελειώ­σεις, μπο­ρείς να δεις τον βαθ­μό σου!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *