Συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά και παράλληλα

Συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά και παράλληλα

σύνδεση σε σειρά

Συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά

Παρουσίαση

Μία σύντομη παρουσίαση για τους δύο διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης αντιστατών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα: σε σειρά και παράλληλα.


Ισοδύναμη αντίσταση: φύλλο εργασίας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d