Έργο σταθερής δύναμης

Έργο σταθερής δύναμης

Δυνάμεις σε άλογο που σέρνει άμαξα

Πώς μπορούμε να βρούμε το έργο σταθερής δύναμης;

Ένα άλογο που τραβάει μία άμαξα, λέμε ότι παράγει έργο. Ο άνεμος που κινεί ένα ιστιοφόρο, ο εργάτης που σέρνει ένα σακί τσιμέντου, ο παππούς που σπρώχνει μία γλάστρα στην αυλή παράγουν έργο. Λέμε, γενικά, πως μία δύναμη παράγει έργο όταν το σώμα στο οποίο αυτή ασκείται μετακινείται.

ΠαρουσΙαση: Εργο σταθερΗς δΥναμης


Η ακόλουθη παρουσίαση είναι μία εισαγωγή στην έννοια του έργου. Περιέχει παραδείγματα. Μέρος της αποτελεί δουλειά του φυσικού Μερκούρη Παναγιωτόπουλου.

ΣημειΩσεις θεωρΙας


Εδώ θα βρεις σημειώσεις θεωρίας για το έργο σταθερής δύναμης και τον τρόπο που το υπολογίζουμε σε διάφορες περιπτώσεις.

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ


έργο σταθερής δύναμης
Νερόμυλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d