Εφαρμογές στη θέση, τη μετατόπιση και το διάστημα

Εφαρμογές στη θέση, τη μετατόπιση και το διάστημα

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εδώ μπορείς να βρεις εφαρμογές για την εμπέδωση των φυσικών μεγεθών θέση, μετατόπιση και διάστημα καθώς και της έννοιας της τροχιάς, σχετικό ani­ma­tion και ηλεκτρονικό quiz επανάληψης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.1 Περιγραφή της κίνησης

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


(από τον ιστότοπο Φυσική και Φωτογραφία)

  • Θέση — Μετατόπιση

Στην ακόλουθη εφαρμογή βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει πατίνι. Με αυτήν μπορούμε να μελετήσουμε την θέση και την μετατόπιση ενός σώματος σε μία ευθύγραμμη κίνηση.

Μπορείς να σύρεις ως σημεία αναφοράς τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κάτω σειρά πάνω στον άξονα. Μπορείς επίσης να σύρεις το άτομο που κάνει πατίνι καθώς και τον άξονα.

Για συνεχείς μετατοπίσεις επίλεξε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Με το πλήκτρο επανεκκίνηση διαγράφονται οι μετατοπίσεις.

  • Τροχιά — μετατόπιση

Με την ακόλουθη εφαρμογή μπορούμε να μελετήσουμε την έννοια τροχιά καθώς και την διαφορά μεταξύ των εννοιών «μέτρο μετατόπισης» και «μήκος διαδρομής».

Μπορείς να σύρεις το κίτρινο και το μαύρο σημείο για να δεις την τροχιά και να σχεδιάσεις την μετατόπιση του σημείου.

Με το πάτημα του πλήκτρου play επαναλαμβάνεται η διαδρομή και σχεδιάζεται η μετατόπιση του σώματος.

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ


Στο παρακάτω σύντομο ani­ma­tion μπορείς να δεις πώς υπολογίζουμε τη θέση ενός κινητού, τη μετατόπισή του και το διάστημα που διανύει.

Θέση, μετατόπιση, διάστημα: εφαρμογές

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: