Εφαρμογές υδροστατικής πίεσης

Εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης

εφαρμογές υδροστατικής πίεσης

Ας δού­με μερι­κές εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης;

Αφού μάθα­με το φυσι­κό μέγε­θος της υδρο­στα­τι­κής πίε­σης, ήρθε η ώρα να εξε­τά­σου­με ορι­σμέ­να φαι­νό­με­να που οφεί­λο­νται σε αυτήν και έχουν ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον αλλά και πολ­λές εφαρ­μο­γές στη ζωή  μας. Ας δού­με για­τί τα φράγ­μα­τα χτί­ζο­νται έτσι ώστε το πάχος τους να αυξά­νε­ται προς τη βάση, για­τί το νερό ισορ­ρο­πεί στο ύδιο ύψος από τη βάση στα συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία και πώς λει­τουρ­γούν τα υδρα­γω­γεία.


ψηφια­κό βιβλίο

4.2 Υδρο­στα­τι­κή πίε­ση


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


εφαρ­μο­γέσ Υδρο­στα­τι­κήσ πίε­σησ: βιντεο

Συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία

Πηγή


εφαρ­μο­γέσ Υδρο­στα­τι­κήσ πίε­σησ: Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *