Το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα

Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Με ποιον τρό­πο μετα­φέ­ρο­νται τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά και το οξυ­γό­νο που είναι απα­ραί­τη­τα στα κύτ­τα­ρα του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού; Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα;


Ψηφια­κό Βιβλίο

3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο


ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ

Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα


Το κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα — binteo

Από το ΕΚΦΕ Αιγά­λεω


σύν­δε­σμοι βιντεο

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *