Η Υδροστατική πίεση & ο αντίστοιχος νόμος

Η Υδροστατική πίεση & ο αντίστοιχος νόμος

Υδροστατική πίεση

Τι είναι η υδροστατική πίεση;

Είδαμε ότι όταν ασκούμε δύναμη στο έμβολο μιας σύριγγας γεμάτης με νερό τότε δημιουργείται πίεση. Μεταξύ μας όμως, μέσα στη σύριγγα υπήρχε πίεση ακόμα και προτού εμείς ασκήσουμε δύναμη στο έμβολο! Αυτό μάλιστα δεν ισχύει μόνο στις σύριγγες αλλά και σε κάθε δοχείο με νερό στον πλανήτη μας. Θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε που οφείλεται αυτή η πίεση και από ποιους παράγοντες εξαρτάται.


ψηφιακό βιβλίο

4.2 Υδροστατική πίεση


Υδροστατική Πίεση | Μανόμετρο

Μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος της υδροστατικής πίεσης χρησιμοποιώντας ένα μανόμετρο, όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα.

Με το μανόμετρο είναι επίσης δυνατό να διερευνήσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η υδροστατική πίεση που δέχεται ένα αντικείμενο βυθισμένο σε υγρό.

Υδροστατική πίεση: μανόμετρο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: Υδροστατική Πίεση

Για τη διερεύνηση της υδροστατικής πίεσης χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη προσομοίωση από το PhET. Σε αυτήν μπορείς να μετρήσεις την πίεση διαφόρων υγρών σε διάφορα βάθη στη Γη ή σε άλλους πλανήτες.

Θεωρία & Δρατηριότητες για την υδροστατική πίεση


ΒINTEO: Tutorial Υδροστατική Πίεση

Πηγή


ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Υδροστατική πίεση

 

One Response

  1. […] μάθαμε το φυσικό μέγεθος της υδροστατικής πίεσης, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε ορισμένα φαινόμενα που […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: