Σύντομη ιστορία των εμβολίων

Σύντο­μη ιστο­ρία των εμβο­λί­ων

ιστορία των εμβολίων

Από την αρχαιό­τη­τα ως τις μέρες μας η ανθρω­πό­τη­τα ήρθε αντι­μέ­τω­πη με έναν ισχυ­ρό εχθρό: την ασθέ­νεια. Ένα από τα πιο σπου­δαία όπλα στην αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νειών είναι η πρό­λη­ψη και οι εμβο­λια­σμοί. Με τη βοή­θεια των εμβο­λια­σμών εξα­φα­νί­στη­καν πάρα πολ­λές επι­κίν­δυ­νες, θανα­τη­φό­ρες νόσοι, όπως η ευλο­γιά και ο κίτρι­νος πυρε­τός.

Στο βιβλίο που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζε­ται η ιστο­ρία των εμβο­λί­ων από το 1796 έως το 2011.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *