Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας (Βίντεο)

Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας (Βίντεο)

power lines located in field

Πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και πώς φτάνει στο σπίτι μας; Εδώ μπορείς να παρακολουθήσεις ένα κατατοπιστικό βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε από την Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλεκτρική Ενέργεια


ΒΙΝΤΕΟ

  • Το πείραμα του Έρστεντ

 

One Response

  1. […] της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και η μετατροπή της σε άλλες […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: