Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας (Βίντεο)

Το ταξί­δι της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας (Βίντεο)

power lines located in field

Πώς παρά­γε­ται η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και πώς φτά­νει στο σπί­τι μας; Εδώ μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις ένα κατα­το­πι­στι­κό βίντεο το οποίο δημιουρ­γή­θη­κε από την Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή και το Τμή­μα Εικα­στι­κών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια

ΒΙΝΤΕΟ


  • Το ταξί­δι της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας
  • Το βίντεο σε διασ­ρα­στι­κή μορ­φή

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *