Εργαστήριο: τρόποι σύνδεσης αντιστατών

Εργαστήριο: τρόποι σύνδεσης αντιστατών

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Εδώ θα βρεις δύο φύλλα εργασίας για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων για τη μελέτη των δύο βασικών τρόπων σύνδεσης αντιστατών σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (σε σειρά και παράλληλα).ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλεκτρικά δίπολα — Νόμος του Ohm


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΆ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d