Εργαστήριο: τρόποι σύνδεσης αντιστατών

Εργα­στή­ριο: τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Εδώ θα βρεις δύο φύλ­λα εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη μελέ­τη των δύο βασι­κών τρό­πων σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα).ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΆ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *