Όξινη βροχή - θεωρία και πείραμα

Όξινη βροχή — θεωρία και πείραμα

Όξινη βροχή

Η όξινη βροχή θεωρείται ως ένας βασικός «ένοχος» για την καταστροφή λιμνών, ποταμών, δασών αλλά και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο τον πλανήτη. Όμως γιατί ονομάζεται όξινη, πώς δημιουργείται και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

βιβλίο μαθητή: Εφαρμογές

Ο Θαυμαστός κόσμος της Χημείας: Η όξινη βροχή


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ακόλουθη παρουσίαση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό λογισμικό «ο θαυμαστός κόσμος της χημείας» που συνοδεύει το βιβλίο του μαθητή.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την εργαστηριακή άσκηση που περιγράφεται στο ακόλουθο φύλλο εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίον δημιουργείται η όξινη βροχή και των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει στην χλωρίδα μιας περιοχής καθώς και στα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d