κινητική ενέργεια

Κινητική Ενέργεια

Τι είναι η κινητική ενέργεια; Στο εισαγωγικό μάθημα του κεφαλαίου έγινε μια εισαγωγή στην έννοια του έργου δύναμης. Εκεί είδες…
Read more