στιγμιαία ταχύτητα

Μέση και στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα με φωτοπύλες

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, τη μέση και τη στιγμιαία ταχύτητα; Ένα φύλλο εργασίας για την πραγματοποίηση…
Read more