Μέση και στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα με φωτοπύλες

Μέση και στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα με φωτοπύλες

στιγμιαία ταχύτητα

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, τη μέση και τη στιγμιαία ταχύτητα;

Ένα φύλλο εργασίας για την πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης υπολογισμού της μέσης και της στιγμιαίας ταχύτητας στην καθημερινή γλώσσα, μιας μπίλιας σε κεκλιμένο επίπεδο γλώσσα με τη χρήση φωτοπυλών. Είναι σχεδιασμένη για μαθητές Β Γυμνασίου και αποτελεί πρόταση για την εισαγωγή της μεταβαλλόμενης κίνησης στο Γυμνάσιο.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Η έννοια της ταχύτητας


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχείο υπολογιστικού φύλλου για τη σχεδίαση των διαγραμμάτων ταχύτητας — χρόνου και θέσης — χρόνου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: