Αναπαραγωγή στα φυτά

Μονογονική και αμφιγονική αναπαραγωγή στα φυτά

Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να αναπαραχθεί ένα φυτό; Πώς εκφράζεται η μονογονία και η αμφιγονία στους φυτικούς οργανισμούς; Σε…
Read more