Μονογονική και αμφιγονική αναπαραγωγή στα φυτά

Μονογονική και αμφιγονική αναπαραγωγή στα φυτά

Αναπαραγωγή στα φυτά

Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να αναπαραχθεί ένα φυτό; Πώς εκφράζεται η μονογονία και η αμφιγονία στους φυτικούς οργανισμούς; Σε αυτήν την ενότητα μπορείς να βρεις μια παρουσίαση για την αναπαραγωγή στα φυτά.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d